Notatnik

Grzegórzki Park - nowa inwestycja w sercu Krakowa!

Biuro sprzedaży w nowej lokalizacji
Aleja Pokoju 18
Biurowiec Fabryczna Office Park

Tel.: 12 411 12 00
E-mail: info@grzegorzkipark.pl


Co to są pliki cookies ?

Na stronach naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies - "ciasteczka", czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia osoby odwiedzającej naszą stronę (Użytkownika serwisu). Ciasteczka identyfikują urządzenie w sposób potrzebny do lepszego działania serwisu np. poprzez zapamiętanie ustawionego sortowania tabeli, lub poprzez zapamiętanie, że przeczytałeś już informację o cookies i żeby jej Ci już więcej nie pokazywać.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies umieszczane przez nasz serwis internetowy są nieszkodliwe dla Twojego urządzenia końcowego (komputera, tabletu, telefonu itd przy pomocy którego przeglądasz tą stronę), jak również dla Ciebie i Twoich danych.

Możesz w każdej chwili wyłączyć cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Polityka cookies

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego www.mieszkania.inter-bud.pl (zwanego dalej Serwisem):
Inter-Bud Developer Sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

Celem usprawnienia kontaktów z naszą Spółką, Inter-Bud Developer Sp. z o.o. zamieścił na swojej witrynie internetowej www.grzegorzkipark.pl Formularz kontaktowy przeznaczony do dialogu z Użytkownikami, w tym do zadawania pytań, zgłaszania opinii i temu podobne.

Wykorzystanie formularza kontaktowego jest dobrowolne i powoduje pozyskanie przez Spółkę niektórych danych osobowych podanych przez Użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, temat i treść umieszczone w formularzu kontaktowym. Następuje to wyłącznie celem nawiązania dialogu i udzielenia Użytkownikowi informacji, na które zgłosił zapotrzebowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem stosującym formularz kontaktowy celem dostarczenia Mu informacji, o które wnosił, względnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź ustosunkowania się do wyrażonej opinii.

Nadto informujemy, że za pomocą specjalnego protokołu bezpieczeństwa zapewnia się Ochronę danych osobowych Użytkowników już podczas ich przekazywania.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Spółka pod firmą Inter-Bud Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres rejestrowy i do doręczeń ul. Czerwone Maki 65, 30-392 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem: 145782 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 945-19-81-507, wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN (kapitał wpłacony w całości).

Telefon kontaktowy: 728-429-637 oraz e-mail: reklama@inter-bud.pl dedykowane dla kwestii ochrony danych osobowych i polityki prywatności odnośnie formularza kontaktowego.

Jak chronione są dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników podane przez nich dobrowolnie za pomocą formularza kontaktowego są następnie przetwarzane przez Inter-Bud Developer Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami) przy czym Spółka stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Spółka czuwa nad tym, aby dane osobowe Użytkowników nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym, nie uległy uszkodzeniu, zniekształceniu bądź utracie.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego?

Każdy Użytkownik, który przekazał dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego ma niezbywalne prawo do wglądu do danych, które przekazał, do poprawienia tychże danych, do ich aktualizacji. Nadto może w dowolnym momencie zażądać zawieszenia przetwarzania tychże danych, ich usunięcia, zaprzestania ich przetwarzania w szczególności wówczas, gdy cel, dla którego zostały zebrane, jest już nieaktualny bądź został zrealizowany.

A jakie prawa przysługują Administratorowi ?

Spółka może odmówić usunięcia danych danego Użytkownika, o ile ich zachowanie okaże się nieodzowne celem realizacji chronionych prawem interesów Spółki bądź jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

Nadto Administrator będzie miał prawo przetwarzać dane osobowe przekazane mu poprzez formularz kontaktowy celem przeprowadzenia dialogu zainicjowanego przez Użytkownika poprzez wypełnienia formularza kontaktowego, w tym również celem przekazywania Użytkownikowi informacji o innych podmiotach należących do grupy kapitałowej Interbud, o ile będzie to korespondować z zakresem zapytania lub zakresem pożądanych informacji zamieszczonym przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.